DISTÀNCIES I MODALITATS

RELLEUS

La modalitat RELLEUS està integrada per equips formats per 2 o 3 components, en què cadascun dels seus membres realitza un segment de la prova. En cas de ser 3 components un realitza el segment de natació, un altre realitza el tram de ciclisme i el tercer completa el recorregut de carrera a peu. En cas de ser 2 components l’equip de relleus un farà un segment i l’altre en farà 2, és de lliure elecció la teva organització.

Tots els participants que integren un equip de relleus podran realitzar conjuntament els darrers 100 metres de la prova per crear junts la línia d’arribada.

La modalitat de RELLEUS NOMÉS la trobem a les distàncies Sprint i Olímpic

La modalitat de Relleus tindrà 3 categories cadascuna amb la seva pròpia classificació. Només s’entregarà premi al primer classificat de cada categoria:

· EQUIPS DE RELLEUS FEMENÍ
· EQUIPS DE RELLEUS MASCULÍ
· EQUIPS DE RELLEUS MIXTES

TEMPS DE TALL

Natació 45 min – Bici 2h – Córrer 1:15h
Temps Total 4h per completar la prova